Kobi ve Yangın

Yangın dolapları arasındaki mesafe 30 m’den fazla mı?

 

Manuel veya otomatik olarak devreye giren gazlı KKT’lu söndürme sistemi alarm sistemine bağlı mı?

 

Trafo odanızda duman algılama sistemi mevcut mu?

 

Kazan dairesinde tepe noktasında gaz algılama sistemi mevcut mu?

 

Yangın dolaplarında ki hortumlar kauçuk mu?

 

Eğer don olayının sıklıkla yaşandığı bir bölgede iseniz zemin üstü hidrant sistemi kurulu ise hatta donmaya karşı yalıtım yapılmış mı?

 

Yer altı hidrant sistemi tesis edilmişse eğer hattın korozyona karşı güvenli olması için HDPE malzemeden mi tesis edilmiş?

 

Kat alanının 2000m2’den büyükse tek bir yangın bölgesi olarak mı sistem tesis edilmiş?

 

Elektrik ana dağıtım panosu odasında kullanılan söndürme tüpleri CO2 olarak mı seçilmiş?

 

Kontrol ve tekrarlayıcı yangın ihbar paneli zemin katta sürekli bir personelin bulunduğu oda da mı tesis edilmiş?